Chiens adoptés en avril

Simba
Norris
Ouzo

Praline
Lou
Prince
Eagle